Dos materials fortament oposats s’abracen i arriben a acords quan els apropes i els escoltes. Són trobades de tolerància i respecte d’entitats que a priori mostren ser tan diferents