LA TRANSPOSICIÓ DE LES REFERÈNCIES configuren espais independents que constitueixen noves referències de l’espai en el que s’ubiquen. Són espai i frontera alhora. Albiren els traços dels espais encara per descobrir mitjançant els traços dels espais presents.
La transposició de les referències configuren espais independents que constitueixen noves referències de l’espai en el que s’ubiquen. Són espai i frontera a la vegada. Albiren els traços dels espais encara per descobrir mitjançant els traços dels espais presents