PORTA

Ferro, vidre i fusta d'alzina
94x194x4 cm.
Novembre 2013