LA LLAVOR DEL CONEIXEMENT

Arenisca verda de la Sierra d’Orís
55 x 39 x 27 cm.
Maig 2011

Premi Escola d’Arts Plàstiques de Torelló 2011. Jardins Vicenç Pujol, Torelló (Barcelona)
Arribar a allò més profund, tocar i sentir l’essència de la matèria és un camí iniciàtic que omplint-se de llum et mostra no tan sols l’estructura que el constitueix, sino la volatilitat de la mateixa essència. L’estela que deixa són els rastres o traços d’aquella mateixa essència.