LA MÍSTICA DELS MATERIALS

Ceràmica esmaltada a alta temperatura a l'òxid al taller de l'artista Madola. Peça elaborada a l'estudi-taller de Jordi Serra
31 x 33 cm.
Setembre 2008