PREMIS ARC 2010

Ferro Oxidat i fusta de castanyer
18x10x20 cm.
Novembre 2010

La fusta de castanyer té una reacción al metall que genera aquest sagnat natural