ESFERA EL·LIPSADA

Ferro
Diàmetre 29 cm.
Novembre 2008

Prototip d'una escultura projectada per a mesurar 2 metres de diàmetre, concebuda com una "Oda al Mediterrani"