ANAGRAMA DE L'ESPAI III

Ferro i ceràmica esmaltada a Alta Temperatura en el taller de l'artista Madola.
105 x 68 x 54 cm.
Gener 2009. Propietat Privada