ORELLERA XACANA

Catlinite d'EEUU
2.5 x 2.5 x 1 cm.
Gener 2013
El cos com espai d’ubicació, un espai voluble, generador, canviant… La peça no solament queda formalment present, sinó que el cos interacciona amb el propi material i el concepte de l’obra. El diàleg de la peça i el cos posa de manifest la relació entre el món orgànic i l’inorgànic. S’estableix un mapa nu el desert del qual està ple de canals que connecten amb altres dimensions