LA SEMILLA DEL CONOCIMIENTO

Arenisca verde de la Sierra d’Orís
55 x 39 x 27 cm
Mayo 2011

Premio Escola d’Arts Plàstiques de Torelló 2011. Jardines Vicenç Pujol, Torelló (Barcelona)