DITS ENTRE PITS

Alabastro de Sarral (Montblanc, Tarragona)
141 x 32 x 29 cm.
Septiembre 2008

Obra participante en el Tercer Concurso de Pintura y Escultura Figurativas, organizado por la Fundació de les Arts i els Artistes