LA LLAVOR DEL CONEIXEMENT

Arenisca verda de la Sierra d’Orís
55 x 39 x 27 cm.
Maig 2011

Premi Escola d’Arts Plàstiques de Torelló 2011. Jardins Vicenç Pujol, Torelló (Barcelona)