ANAGRAMA DE L'ESPAI III

Ferro i ceràmica esmaltada a Alta Temperatura en el taller de l'artista Madola.
105 x 68 x 54 cm.
Gener 2009. Propietat Privad
La transposició de les referències configuren espais independents que constitueixen noves referències de l’espai en el que s’ubiquen. Són espai i frontera a la vegada. Albiren els traços dels espais encara per descobrir mitjançant els traços dels espais presents