ANAGRAMA DE L'ESPAI II

Ferro oxidat i Tinta xinesa
50 x 35 x 40 cm.
Març 2007
La transposició de les referències configuren espais independents que constitueixen noves referències de l’espai en el que s’ubiquen. Són espai i frontera a la vegada. Albiren els traços dels espais encara per descobrir mitjançant els traços dels espais presents