ANAGRAMA DE L'ESPAI I

Alabastre de Sarral (Montblanc, Tarragona) i tinta xinesa
50 x 35 x 40 cm.
Març 2007. Propietat de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona (UB). Exposició permanent en aquesta Facutat
La transposició de les referències configuren espais independents que constitueixen noves referències de l’espai en el que s’ubiquen. Són espai i frontera a la vegada. Albiren els traços dels espais encara per descobrir mitjançant els traços dels espais presents