ANAGRAMA DE L'ESPAI IV

Fusta del Pallars Sobirà i ferro oxidat
180 x 130 x 65 cm.
Agost 2009
La transposició de les referències configuren espais independents que constitueixen noves referències de l’espai en el que s’ubiquen. Són espai i frontera a la vegada. Albiren els traços dels espais encara per descobrir mitjançant els traços dels espais presents